PAR MUMS

Mēs zinām, ka esam profesionāļi un ar rezultātiem cenšamies panākt, lai par to pārliecinātos arī mūsu klienti.

Vispirms – investīcijas klientos
Sadarbības sākumā bez maksas apmācām klienta personālu, kā pareizi aizpildīt grāmatvedības pirmdokumentus, nodrošinām dokumentu paraugus, konsultējam par grāmatvedības politikas un nodokļu plānošanas jautājumiem. Katram klientam, kura grāmatvedību pārņemam no citiem grāmatvežiem, veicam sākotnējo grāmatvedības un nodokļu revīziju, t.i., nosakām uzņēmumā kārtotās grāmatvedības kvalitāti.


Uz rezultātu orientēta darbība
Gandrīz 20 darbības gadu laikā savus pakalpojumus esam snieguši vairāk nekā 500 klientiem. Savā darbībā kontrolējam veicamos procesus, vadoties pēc augstākajiem ētikas un caurskatāmības standartiem.

Uzņēmuma vadītājs Arūnas Šikšta

“Pastāvīgi meklējam jaunus,
stratēģiskus darbības attīstības
un finanšu vadības risinājumus.”

MBA Arūnas Šikšta

Vairāk nekā 30 gadu pieredze vadošā darbā, dibinot, palielinot, pārveidojot un radot vērtību investoriem un akcionāriem lielajos uzņēmumos, kas darbojas Baltijas un Skandināvijas valstīs. Darbs valdes locekļa, valdes priekšsēdētāja un ģenerāldirektora amatā, finanšu, apdrošināšanas, komercbanku, informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju tirgos (“Lietuvas Krājbanka” [“Lietuvos taupomasis bankas”], AB “Hansabank Lietuva”, AS “Hansabank” Igaunijā, AB “Swedbank”, “Lietuvos Telekomas”, AB “TEO” / AB “Telia”, “Telekom Latvia”, AS “Gjensidige” Norvēģijā, “Atvērtās Lietuvas fonds” [“Atviros Lietuvos Fondas”], “BBBSI” ASV).